12 януари 2019 г.

Успешна столица на културата?

Да оставим настрана политическите и градски пристрастия. Има един обективен критерий дали Пловдив ще бъде успешна Столица на културата.

Това, което Google ни показва, зависи от ...

  1. ... наличното в Интернет
  2. ... поведението на потребителите

В туристическия справочник за Пловдив днес липсват раздели. Сравнете с Париж, Лондон, София, Варна и ... Банско ако щете.

Ако на 12 януари 2020 липсващите раздели присъстват и в тях има достатъчно информация, значи някакъв (!!) успех има.